Wat is AgriRewards?

AgriRewards is ‘n uitgestelde bonusskema in terme waarvan Senwes jaarliks 'n groot gedeelte van sy wins aan klante allokeer om hulle te beloon vir lojale besigheid gedurende die jaar. Die bonus word in die jaar waarin die allokasie uitloop, in die vorm van kontant uitbetaal.Hoe werk AgriRewards?

Elke klant se uitgestelde bonus word jaarliks bepaal op grond van die hoeveelheid besigheid wat deur die jaar met Senwes gedoen is. Hierdie bonus is dan ook onderhewig aan spesifieke reëls wat vir die toepaslike jaar afgekondig is. Dié reëls, ten opsigte van kwalifiserende besigheid, word jaar tot jaar deur die direksie van Senwes bepaal en bekendgemaak. Die bonus waarvoor klante dan kwalifiseer, word telkens na afloop van Senwes se finansiële jaareinde gekommunikeer. Deelname is egter nie outomaties nie en klante moet spesifiek registreer om deel te neem aan die skema.

Indien ‘n klant vir die skema geregistreer het, bly hy/sy outomaties geregistreer vir die daaropeenvolgende jare en hoef dus nie jaar-op-jaar te herregistreer nie, tensy die klant sou verkies om te deregistreer. Die bonus word per entiteit of individu toegeken en is nie oordraagbaar na ander regspersone nie. Elke deelnemer moet homself vergewis van die moontlike belastingimplikasies van die skema.

Die voordeel van die skema is dat die klant jaar-op-jaar 'n toekenning sal ontvang mits hy/sy jaarliks met Senwes besigheid doen. Sodoende sal die poel van bonusse ook jaar op jaar groei. Alhoewel die bonusse nie dadelik uitbetaalbaar is nie, kan die bonustoekennings wel teen huidige waarde as sekuriteit by Agri Credit Solutions aangebied word.

Wie kwalifiseer?

Enigiemand wat geregistreer is en met enige van die kwalifiserende bedrywe besigheid doen, sal kwalifiseer vir die uitgestelde bonus. Vir die afgelope finansiële jaar het graanlewerings by Senwes Grainlink silo’s, graanverkope aan Senwes Grainlink, rentedraende transaksies by Agri Credit Solutions en die aankope van nuwe heelwerktuie by Senwes Equipment ‘n toekenning ontvang. Die transaksies wat sal kwalifiseer vir die 2022 finansiële jaar is:

 • Graanlewerings by Senwes Grainlink silo’s;
 • Graanverkope aan Senwes Grainlink;
 • Rentedraende transaksies by Agri Credit Solutions;
 • Aankope van nuwe heelwerktuie by Senwes Equipment.

Korttermynvoordele

 

Alhoewel die uitgestelde bonus 'n goeie langtermynvoordeel vir ons klante inhou, het ons ook 'n onmiddelike voordeel bygevoeg in die vorm van afslag op produkte om verdere waarde toe te voeg.

AgriRewards bied tans 'n korttermynvoordeel vir geregistreerde klante in die vorm van afslag op die aankoop van nuwe voertuie. Senwes, in samewerking met ander verskaffers, bied hierdie korting op bykans al die top handelsname in die bedryf (Toyota, Ford, Nissan, Isuzu, Mercedes-Benz, Lexus, VW, ens.). Geregistreerde klante kan ook opsioneel hul bestaande voertuie inruil.

Vir meer inligting oor hierdie aanbiedinge, SMS die sleutelwoord KAR na 31022 of stuur ‘n e-pos aan benefits@agrirewards.co.za.

Die proses word namens die AgriRewards lede deur die AgriRewards span gefasiliteer. Hierdie proses sluit die aanvraag van kwotasies, verkryging van inruilpryse, afhandeling van die kooptransaksie, registrasie van die voertuig sowel as die aflewering van die voertuig in.

Die proses werk soos volg:

 • Voorsien ons van 'n volledige beskrywing van die voertuig waarna jy op soek is
 • Verskaf besonderhede van alle bykomstighede wat jy vereis
 • Voorsien ons van die volgende kontakbesonderhede:
  • Naam
  • Boerdery naam
  • E-posadres en telefoonnommer
  • Senwes klantnommer
 • Ons verkry 'n kwotasie namens jou en stuur dan die pryse aan
Met inruile werk die proses soos volg:
 • Stuur die volgende besonderhede van die voertuig wat jy wil inruil (epos na benefits@agrirewards.co.za of WhatsApp na 066 474 8888)
  • Volledige beskrywing (insluitende besonderhede soos ratkas, enjingrootte, petrol/diesel)
  • Jaarmodel
  • Kilometerlesing
  • Foto's (binne, buite en lisensieskyf)
 • Ons stuur dan die bogenoemde besonderhede na verskillende handelaars, ontvang aanbiedinge en gee die beste prys aan jou deur.

Om tweedehandse voertuie aan te koop, besoek gerus https://senwes.mccarthy.co.za


2021 Bonus allokasie

 

Vir die 2021 finansiële jaar is R50/ton vir graanlewerings by Senwes Grainlink silo’s, R5/ton op graanverkrygingstonne, 0,35% van gemiddelde rentedraende transaksies by Agri Credit Solutions en 3% van die aankope van nuwe heelwerktuie by Senwes Equipment aan bonusse geallokeer. Senwes het altesaam ‘n bedrag van ongeveer R138 miljoen vir 2021 toegeken.

Hoe om te registreer?

 

AgriRewards beskik oor ‘n verskeidenheid van registrasieopsies:

 1. Produsente kan www.agrirewards.co.za besoek en sodoende aanlyn vir die uitgestelde bonusskema registreer, wat onderhewig is aan die aanvaarding van die terme en voorwaardes.
 2. Produsente kan ook vir AgriRewards registreer deur “AgriRewards” gevolg deur jou ID-nommer te SMS na 31022.
 3. ‘n Finale opsie is om jou naaste graanverkryger of sleutelrekeningbestuurder te kontak sodat hulle jou deur die registrasieproses kan neem.

 

Sluitingsdatum?

Registrasie vir die 2021/2022 finansiële jaar se bonusse sluit 31 Maart 2022.