Wat is AgriRewards?

AgriRewards is ‘n uitgestelde bonusskema in terme waarvan Senwes jaarliks 'n groot gedeelte van sy wins aan klante allokeer om hulle te beloon vir lojale besigheid gedurende die jaar. Die bonus word in die jaar waarin die allokasie uitloop, in die vorm van kontant uitbetaal.Hoe werk AgriRewards?

Elke klant se uitgestelde bonus word jaarliks bepaal op grond van die hoeveelheid besigheid wat deur die jaar met Senwes gedoen is. Hierdie bonus is dan ook onderhewig aan spesifieke reëls wat vir die toepaslike jaar afgekondig is. Dié reëls, ten opsigte van kwalifiserende besigheid, word van jaar tot jaar deur die direksie van Senwes bepaal en bekendgemaak. Die bonus waarvoor klante dan kwalifiseer, word telkens na afloop van Senwes se finansiële jaareinde gekommunikeer. Deelname is egter nie outomaties nie en klante moet spesifiek registreer om deel te neem aan die skema.

Indien ‘n klant vir die skema geregistreer het, bly hy/sy outomaties geregistreer vir die daaropeenvolgende jare en hoef dus nie jaar-op-jaar te herregistreer nie, tensy die klant sou verkies om te deregistreer. Die bonus word per entiteit of individu toegeken en is nie oordraagbaar na ander regspersone nie. Elke deelnemer moet homself vergewis van die moontlike belastingimplikasies van die skema.

Die voordeel van die skema is dat die klant jaar-op-jaar 'n toekenning sal ontvang mits hy/sy jaarliks met Senwes besgheid doen. Sodoende sal die poel van bonusse ook jaar op jaar groei. Alhoewel die bonusse nie dadelik uitbetaalbaar is nie, kan die bonustoekennings wel teen huidige waarde as sekuriteit by Senwes Credit aangebied word.

Wie kwalifiseer?

Enigiemand wat geregistreer is en met enige van die kwalifiserende bedrywe besigheid doen, sal kwalifiseer vir die uitgestelde bonus. Vir die afgelope finansiële jaar het graanverkope aan Senwes, graanlewerings by Senwes silo’s en rentedraende transaksies by Senwes Credit ‘n toekenning ontvang. Die transaksies wat sal kwalifiseer vir die 2019 finansiële jaar is:

 • Graanlewerings by Senwes silo’s;
 • Graanverkope aan Senwes;
 • Aankope van John Deere heelwerktuie by Senwes Equipment;
 • Rentedraende transaksies by Senwes Credit.

Wat is nuut?

 

Alhoewel die uitgestelde bonus 'n goeie langtermynvoordeel is vir ons klante, het ons wel besef dat ons onmiddelike voordele ook moet byvoeg in die vorm van afslag op produkte om verdere waarde toe te voeg vir ons klante

AgriRewards bied vanjaar vir die eerste keer ook korttermynvoordele vir geregistreerde klante in die vorm van korting op die aankoop van nuwe voertuie. Senwes, in samewerking met Bidvest McCarthy, bied hierdie korting op bykans al die top handelsname in die bedryf (Toyota, Ford, Nissan, Isuzu, Mercedes-Benz, Lexus, VW, ens.). Geregistreerde klante kan ook opsioneel hul bestaande voertuie inruil.

Vir meer inligting oor die aanbiedinge, SMS die sleutelwoord KAR na 31022 of stuur ‘n e-pos aan benefits@agrirewards.co.za.

Die proses word namens die lede deur die AgriRewards span gefasiliteer. Hierdie proses sluit die aanvraag van kwotasies, verkryging van inruilpryse, afhandeling van die kooptransaksie, registrasie van die voertuig sowel as die aflewering van die voertuig in.

Die proses werk as volg:

 • Voorsien ons van 'n volledige beskrywing van die voertuig waarna jy op soek is
 • Verskaf detail van alle ekstras wat op die voertuig moet kom
 • Voorsien ons ook asseblief van die volgende kontakbesonderhede:
  • Naam
  • Boerdery naam
  • E-posadres en telefoonnommer
  • Senwes klantnommer
 • Ons verkry 'n kwotasie namens jou en stuur dan die pryse aan
Met inruile werk die proses as volg:
 • Stuur die volgende detail van die voertuig wat jy wil inruil (epos na benefits@agrirewards.co.za of WhatsApp na 066 474 8888)
  • Volledige beskrywing (insluitende detail soos ratkas, enjingrootte, petrol/diesel)
  • Jaarmodel
  • Kilometerlesing
  • Foto's (binne, buite en lisensieskyfie)
 • Ons stuur dan die detail na verskillende handelaars en kry dan aanbiedinge en gee die beste prys aan jou deur.

Om tweedehandse voertuie te koop, besoek: https://senwes.mccarthy.co.za


2018 Bonusallokasie

 

Vir die 2018 finansiële jaar is R50/ton vir graanlewerings by Senwes silo’s, R5/ton vir graanverkope aan Senwes en 0,75% van gemiddelde rentedraende lenings by Senwes Credit aan bonusse geallokeer. Senwes het altesaam ‘n bedrag van ongeveer R160 miljoen toegeken.

Sedert die program se bekendstelling in 2016, is die 2018 allokasie die tweede van sy soort en het gevolg op 2017 se allokasie van R54/ton vir graanlewerings by Senwes silo’s, waar Senwes ‘n bedrag van ongeveer R54 miljoen vir die jaar geëindig 30 April 2017 toegeken het.

Hoe om te registreer?

 

AgriRewards beskik oor ‘n verskeidenheid van registrasieopsies:
Eerstens kan produsente www.agrirewards.co.za besoek en sodoende aanlyn vir die uitgestelde bonusskema registreer, wat onderhewig is aan die aanvaarding van die terme en voorwaardes. Tweedens kan produsente ook vir AgriRewards registreer deur “AgriRewards” gevolg deur jou ID-nommer te SMS na 31022. ‘n Derde opsie om die registrasieproses te benader, is om jou naaste graanverkryger of sleutelrekeningbestuurder te kontak sodat hulle jou deur die registrasieproses kan neem.

Sluitingsdatum?

Registrasie vir die 2018/2019 finansiële jaar se bonusse sluit 31 Maart 2019.