Wat is AgriRewards?

AgriRewards is ‘n uitgestelde bonusskema waar Senwes jaarliks 'n groot gedeelte van sy wins aan klante gaan allokeer om hul te beloon vir lojale besigheid gedurende die jaar. Die bonus sal in die vorm van kontant uitbetaal word in die jaar wat die allokasie uitloop. Hoe werk AgriRewards?

Die uitgestelde bonus sal bepaal word deur die besigheid wat u deur die jaar met Senwes gedoen het, binne die raamwerk van die spesifieke reëls afgekondig vir die toepaslike jaar. Die reëls ten opsigte van kwalifiserende besigheid sal van jaar tot jaar deur die direksie van Senwes bepaal en afgekondig word. Die bonus waarvoor u gekwalifiseer het, sal na afloop van die finansiële jaar van Senwes gekommunikeer word.

Die bonus sal 16 jaar na allokasie uitbetaal word. Deelname is nie outomaties nie en klante moet spesifiek registreer om deel te neem aan die skema. Indien u geregistreer het vir die 2017 finansiële jaar, sal u outomaties kwalifiseer vir die 2018 toekenning, tensy u spesifiek deregistreer. Elke deelnemer moet homself vergewis van die moontlike belastingimplikasies van die skema.


Uitgestelde bonusse vir 2017

  • Uitgestelde bonusse is bereken op die basis van rand per ton graan gelewer by Senwes silo’s.
  • Vir die 30 April 2017 finansiële jaar het die direksie R54/ton goedgekeur vir alle graanlewerings by Senwes silo’s.

Voordele van die skema

 

  •  Kan gebruik word as sekuriteit vir krediet by Senwes
  •  Help jou om te spaar;
  •  Word ‘n bate op jou balansstaat.

Wie kwalifiseer?

 

Enige iemand wat met enige van die kwalifiserende bedrywe besigheid doen.

Besigheid wat kwalifiseer vir die 2018 finansiële jaar:

  •  Graanverkope aan Senwes;
  •  Graanlewerings by Senwes silo’s;
  •  Aankope by Senwes Equipment van nuwe heelwerktuie, onderdele en die gebruik van werkswinkels;
  •  Rentedraende transaksies by Senwes Credit.

Senwes se visie vir AgriRewards

 

Die fokus van die program is om ‘n noemenswaardige belegging terug na die klantebasis te maak en sodanig ‘n stewige ‘fonds’ op te bou, gebaseer om die hoeveelheid besigheid wat met Senwes gedoen word. Alhoewel Senwes die AgriRewards vir die 2016/2017 seisoen net beskikbaar stel vir alle graanklante, beoog die maatskappy om mettertyd die voordeel uit te brei na alle klante in ander besigheidseenhede van die Senwes groep. Die skema sal vanaf die 2017 finansiële jaar in werking tree en sal jaar tot jaar voortgaan totdat die direksie van mening is om die skema te staak.

Sluitingsdatum?

Registrasie vir die 2017/2018 finansiële jaar se bonusse sluit 31 Maart 2018.